ENE37E

Obecná ekonomie I. - HKS

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Předmět seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně-finančního zaměření, agrární politiky, marketingu a managementu.
Seznamuje s problémy určení rovnováhy na trhu statků a služeb, určení optimálního chování ekonomických subjektů (domácností a firem) a jejich optimální strategie apod. Sleduje fungování dílčích trhů – trhu výrobků a služeb i trhu výrobních faktorů.


Kmenová literatura

1Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
2Samuelson, P.A. , Nordhaus, W.D. Ekonomie. 18. vydání. Praha: Svoboda, 2007.
3Frank, F.H. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995.

Doporučená Literatura

1Brčák, J., Sekerka, B. Mikroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
2Kolektiv KET. Učební texty z mikroekonomie, 1. část. Praha: ČZU, 2009.
3Kolektiv KET. Učební texty z mikroekonomie, 2. část. Praha: ČZU, 2009.
4Kolektiv KET. Mikroekonomie - materiály ke studiu. Praha: ČZU, 2009.