ENE36E

Obecná ekonomie II. - HKS

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, analyzuje používané nástroje a typy těchto politik.
V popředí zájmu jsou témata týkající se výkonnosti ekonomiky, inflace, nezaměstnanosti, množství peněz v oběhu, státního rozpočtu, uplatnění fiskálních a monetárních opatření atd. Makroekonomická opatření jsou základem hospodářské politiky každého státu. Makroekonomie vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy, snaží se nalézt příčiny nerovnováhy a nástroje k řešení a nastolení rovnováhy v ekonomice.Kmenová literatura

1Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
2Samuelson, P.A., D. Nordhaus, W.D. Ekonomie. 18. vydání. Praha: Svoboda, 2007.
3Holman, R. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2002.

Doporučená Literatura

1Brčák, J., Sekerka, B. Makroekonomie. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
2Kolektiv KET. Makroekonomie – cvičebnice. Praha: PEF, ČZU, 2009.
3Mach, M. MakroekonomieII. Pro magisterské studium. 1. a 2. část. Slaný: Melandrium, 2001.