EREN2E

Marketing I. HKS Bc.

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Základy řízení,Obecná ekonomie I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit a procvičit se studenty metody vnímání jinak skrytých potřeb zákazníka (blok 1 á 2 týdny), odvozování obratu v cílených segmentech (blok 2 á 1 týden), tvorbu projektů (blok 3 á 2 týdny) na obsazování nových trhů (blok 4 á 2 týdny). Studenti mají cvičení každý druhý týden 2 hodiny, aby naplnili plánovanou jednu hodinu týdně.
Základní formou výuky jsou přednášky, na které navazuje procvičení individuálně zpracované eseje a semestrálního týmového projektu s odlišenou individuální hodnotou na téma, které souvisí s objevenou potřebou. Podmínkou zkoušky je prezentace a obhajoba projektu. Individuální práce studenta obsahuje (cca 100 hodin individuální přípravy) v analytické části pořízená sekundární a primární data a v projektové části vazby na marketingové programy kolegů. Kontrola projektů probíhá přes workshop v e-learningovém systém u Moodle. Předpokládá se individuální studium odborné literatury v rozsahu cca 300 stran nejen ve vazbě na marketing, ale i na cílený sektor projektem studenta.

Kmenová literatura

1McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. : Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1995
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
3Kotler, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
4Kotler,P.: Marketing management, Prentice - Mall Inter. Editions, USA 1982
5Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., Psychologie trhu, Grada 1998
6Odborná periodika věnovaná jproblematice marketingu. Např. Strategie, Marketing a media (tyto tituly lze nalézt i na internetu na příslušné adrese) Marketing magazine atd.
7WWW stránky věnované marketingové problematice
8LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1067-7
9KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2

Doporučená Literatura

1McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. : Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1995
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
3Kotler, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
4Lyková, Jana, : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000
5Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., Psychologie trhu, Grada 1998
6Odborná periodika věnovaná jproblematice marketingu. Např. Strategie, Marketing a media (tyto tituly lze nalézt i na internetu na příslušné adrese) Marketing magazine atd.
7Kotler, P.: A Framework for Marketing Management, Pearson Education International Edition 2003.