ENE39E

Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie

KETGarant předmětu: doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mikroekonomie, Makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšíření výuky ekonomických teorií. Studenti by měli získat přehled o dalších částech ekonomické teorie a o fungování mezinárodní ekonomiky. V předmětech Mikroekonomie a Makroekonomie získali základní znalosti o fungování tržní ekonomiky a vládních hospodářských politikách. Mezinárodní ekonomie v tomto směru pokračuje. Posluchači získají hlubší znalosti o ekonomických modelech mezinárodní směny a dalších problémech mezinárodních a ekonomických vztahů mezi dvěma zeměmi, o působení cla a dalších nástrojů obchodní politiky, o dopadech fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice a o fungování měnových kurzů. Zkouška se skládá z testu na počítači
a ústní části.


Kmenová literatura

1Mundell, R. International Economics. New York: Macmillan, 1968.
2Schiller, B.R. Makroekonomie. Brno: Computer Press, 2004.

Doporučená Literatura

1Soukup, A. Mezinárodní ekonomie – cvičebnice. ČZU, Praha 2009.
2Soukup, A. Mezinárodní ekonomie. Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2008.
3Dornbusch, R. – Fischer, S. Makroekonomie. SPN, Praha 1994.
4Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Grada, Praha, 1999.