EAE44E

Matematické metody kvantitativní analýzy

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Všeobecné středoškolské znalosti, středoškolská matematika, uživatelská základní znalost PC
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je základní implementační informace o matematických prostředcích a metodách v hospodářském a správním systému. Příklady jsou orientovány na historické verifikace komplexních hospodářských úloh. Jednotlivé metody jsou přednášeny v úvodním schématu s citací literatury a disponibilních algoritmů řešení. Přednášky a cvičení jsou vedeny klasickou formou s dokumentací řešených úloh.

Kmenová literatura

1HAVLÍČEK, J.: Metody operační anlýzy I., Přednášky a cvičení, Praha: SPN 1977.
2CHASE, R.B., AQUILANO, N.J.: Production and Operations Management, USA: Mc Graf-Hill Companies, 1995.
3BONINI, C.P., HUSMAN W.H., BIERMAN, H.: Quantitative Analysis for Management, USA: IRWIN, 1997.
4MCQURIIE D.A.: Mathematical Methods for Scientists and Engineers, Ocland: University of Ocland, 2003.

Doporučená Literatura

1ZÍSKAL, J., HAVLÍČEK, J.: Ekonomicko matematické metody I. – studijní texty pro DiS, Praha: ČZU, 1998.
2JABLONSKÝ, J.:Operační výzkum, kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování, Praha: Professional Publishing, 2002.
3KOSKOVÁ, I.: Dopravní úlohy I., Praha: ČZU, 2004.
4KUČERA, P., ŠVASTA, J.: Strukturní analýza, Praha: ČZU, 2004.
5ROSSIOVA, A.: Encyklopedie matematiky, l. vydání, Praha: Mladá fronta, 1998, 278 str., ISBN 23-025-88.
6SVRŠEK, V.: Integrální počet II, 3. vydání Praha: Academia, 1984, 762 s., ISBN 104-21-852.