EUE45E

Místní finance a hospodaření sídla - HSKS

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Výklad principů finančního systému využitelných pro finanční rozhodování orgánů územní samosprávy potřebných k zajištění veřejných statků municipalitami.

Kmenová literatura

1Brůha, M.: Veřejná správa, Praha NS 1998
2Hamerníková, B. a kol.: Veřejné finance, Victoria Publishing, Praha, 1996
3Koudelka, Z.: Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000, Linde Praha, 2000
4Kovařík, M.: Státní správa a územní samospráva v Evropě, SMO Praha, 1990
5Kraftová, I.: Finanční analýza municipální firmy, C.H. Beck, 2002
6Musgrave, R.A.: - Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha, 1994
7Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha, 2001
8Ochrana, F.: Veřejné zakázky, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004
9Příslušné legislativní předpisy

Doporučená Literatura

1Žehrová, J., Pfeiferová D.: Finance municipalit, skripta ČZU, Praha 2010
2Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy , Management Press, Praha 2004
3Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů. Linde, Praha 2000