EPE40E

Antropologie areálů - areál I.

KPsGarant předmětu: PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Příklad Střední Asie
V kursu se studenti seznámí s regionem Střední Asie (středoasijské republiky bývalého SSSR) z hlediska probíhajících transformačních změn. Pro správné pochopení transformačních procesů je nezbytné zařadit do kursu krátký historický přehled. Studium kulturního pozadí a politické situace v minulosti je nutným předpokladem pro správnou interpretaci současné situace. Ačkoli měly středoasijské republiky po rozpadu Sovětského svazu výchozí podmínky v mnohém podobné, přesto došlo během patnácti let v jednotlivých republikách k naprosto odlišnému vývoji, ale s často velmi podobnými problémy. Absolvent kursu by měl získat základní přehled o středoasijských republikách a o transformačních procesech (včetně procesů hledání nové identity) probíhajících v tomto regionu v minulosti i současnosti.

Kmenová literatura

1Auezov, M. Abaj. Praha, 1948
2Bežkovič, A. S. Nomadenwirtschaft und Lebensweise der Kirgisen. In: Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Budapest, 1969
3Hrabák, V Současná diskuse o vzestupu neliberálních demokracií v e světě a její souvislosti, Díl II. Distance 4/2004
4Kokaisl, P. et al. Kyrgyzstán a Kyrgyzové. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2008.
5Kokaisl, Petr; Pargač, Jan a kolektiv. Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán. Praha: FF UK, 2007.
6KOKAISL, Petr; PARGAČ, Jan a kolektiv Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006
7Nahodil, O. Horami a oázami. Svět sovětů, 1962
8Pargač, J. Tradice - lidový islám - islamizace, AUC-Philosophica et istorica 2, Studia ethnologica XII, pp. 109-119

Doporučená Literatura

1Akajev, A.: Istorija, prošedšaja čerez moe serdce. Ilim, Biškek 2003
2Alimbekov, M.Š.: 2200 let etnonima „Kyrgyz“ i stanovlenija kyrgyzskoj gosudarstvennosti
3Trudy instituta celovoj podgotovki specialistov, Vyp. III., IV. Biškek 2002
4Andrianov B.V.: Neosedloe naselenie mira. Moskva 1985
5Annanepesov, M.: Chozjajstvo turkmen v XVIII-XIX vv. Ašchabad, 1972
6Geografija Kyrgyzskoj respubliky 443 s. Učkun, Biškek 2002
7Kisljanskij, S. S.: Komu vygodna komuna i kto jejo boitsja. Moskva 1921