EPEB1E

Etnické konflikty a sociální hnutí

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:SOUDOBÉ TEORIE SPOLEČNOSTI
Popis, cíl a formy výuky:Přednášky zahrnou především tyto témata: diskuse pojmu, teorie a definice, obecná podstata jevu a vzniku etnických konfliktů a sociálních hnutí, problematika neúspěchu vztahu stát-společnost, jednotlivé typy sociálních hnutí a forem protestu. Na jednotlivých příkladech sociálních hnutí v zemích Třetího světa, především těch postkoloniálních, se bude diskutovat a demonstrovat vztah mezi politikou, diskursem rozvoje a modernizací. Pozornost bude věnována i strategiím odporu hnutí a jejich efektivitě.

Kmenová literatura

1Guidry J., Kennedy M., Zald M. ed. (2000): Globalizations and Social Movements.
2Meyer D., Whittier N., Robnett B. ed. (2002): Social Movements. Identity, Culture and the state. Oxford University Press. New York

Doporučená Literatura

1Friedmann, J.(1998): Empowerment. The Politics of Alternative Development. Blackwell. London.
2Mohanty M., Mukherji P., Tornquist O. ed. (1998): People´s Rights. Social Movemenst and the State in the Third World.
3Castells, M. (1997): The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture