EPEB2E

Antropologie náboženství

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:SOUDOBÉ TEORIE SPOLEČNOSTI
Popis, cíl a formy výuky:Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními možnostmi vztahování se člověka k náboženské oblasti. Součástí přednášek je proto představení problematiky spolehlivosti lidského poznání v relaci ke skutečnosti světa obecně a k náboženské sféře zvlášť. Důležitá část výkladu je věnována závislosti metod výzkumu na povaze reflektované předmětné sféry, přičemž bude ukázáno, že metoda antropologie náboženství má svá specifika nezredukovatelná na metodické požadavky jiných vědních oborů. V neposlední řadě bude provedena komparace mezi základními západními a východními koncepcemi náboženské dimenze lidského života. V rámci primární nutnosti znalosti vlastních kulturních předpokladů bude kladen důraz na osvětlení fundamentálních rysů západního filosofického pojetí nábožensky kvalifikovatelné skutečnosti.

Kmenová literatura

1ARISTOTELES, Metafyzika, J.Laichter, Praha 1946.
2FUCHS, J. Kritický problém pravdy, Krystal, Praha 1995
3VOPĚNKA, P. Druhé rozpravy s geometrií, Fokus/Práh, Praha 1991.
4LEIBNIZ, G.W. Monadologie, in Monadologie a jiné práce, Svoboda, Praha 1982.

Doporučená Literatura

1ANSELM z CANTERBURY, Proslogion, in Fides quaerens intellectum, Kalich, Praha 1990.
2BASTIT,M. Les principes des choses en ontologie médiévale, Biere, Bordeaux 1997.
3COPLESTON, F. A history of philosophy, vol. II, Doubleday, New York 1985.
4FORMENT, E. La trascendenza del linguaggio, in Linguaggio della trascendenza, SITA, Roma 1995.
5KANT, I. Der einzig moegliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes,Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983.
6SIEWERTH,G. Das Schicksal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger, Johannes Verlag, Einsiedeln 1959.