EPE42E

Dokumentární techniky a postprodukce

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cyklus přednášek je rozdělen do dvou linií: historické a praktické:

První historicko-teoretická linie je zaměřena na prezentaci autorských tvůrčích projevů v historii filmového dokumentarismu. V osmi čtyřhodinových lektorských blocích budou studenti seznámeni se základními díly historie filmového dokumentu, a to jak v české, tak světové kinematografii. Doplňkovou součástí kurzu bude i prezentace rozhlasové tvorby.

Druhá část kurzu je teoreticko-praktická a je určena zájemcům o současný dokumentární film a proměny jeho filmového jazyka. Závěrečnou prací bude krátký film, který během této části kurzu vznikne. Studenti budou seznámeni se základy práce s digitální kamerou, základními metodami nahrávání zvuku a se základy střihu a dramaturgie. Budeme se věnovat procesu vzniku dokumentárního filmu od fáze námětu, přes různé přístupy k natáčení až po výslednou postprodukci. Cílem by mělo být bližší pochopení metod dokumentárního filmu a možností jejich praktického využití, včetně uvědomění si jejich limitů.
Pozn.: studenti, kteří se do této části kurzu přihlásí, by měli mít k dispozici alespoň pro první dvě přednášky fotoaparát s kvalitnějším objektivem s proměnnou ohniskovou vzdáleností (běžnou „zrcadlovku“), nezáleží na tom, zda jde o digitální nebo klasický fotoaparát.

Kmenová literatura

1Vaněk, Miroslav a kol.: Orální historie, metodické a technické postupy, UP Olomouc 2003
2Gauthier Guy: Dokumentární film jiná kinematografie
3Navrátil Antonín: Cesty k pravdě či lži. 70. let čs. dokumentárního filmu
4Herfurt Ivan: Zlatý fond světové kinematografie
5Gogla Jan ml : Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!, FAMU 2001, KDT. Ke stažení: http://web.amu.cz/?c_id=435&PHPSESSID=7c73b054b7f3e9958b75a8ff61b3feb5
6ADLER Rudolf: Cesta k filmovému dokumentu. Praha, KDT, FAMU, 1997
7Více o vlivu zahraničních televizí na podobu současných dokumentů: PRENGHYOVÁ Andrea: Mezinárodní koprodukce a jejich vliv na podobu souč. dokumentu, dipl. pr., Praha, FAMU, 2005
8Pro zájemce o Jana Špátu: http://www.malaskala.com/ (nebo documentary.cz)
9Pro shlédnutí mnoha jedinečných dokumentů doporučuji portál www.doc-air.com
10Barsam M. Richard: Non-fiction film. Indiana University Press, Bloomington 1992.
11Plazewski Jerzy: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.
12Deleuze Gilles: Obraz-pohyb. NFA, Praha 2000.
13Baran Alexander: Předpoklady fotografie nebo Prolegomena. AMU, Praha 2000.
14Sergej Ejzenštejn: Kamerou, tužkou a perem. Orbis, Praha 1961.
15Střihová skladba ve filmu a televizi. AMU, Praha 2002.

Doporučená Literatura

1Barbash, I., Taylor, L.: Cross-Cultural Filmmaking, University of California Press 1997
2Bogaart, Ketelar: Methodology in Antropological Filmmaking, Gottingen 1983
3Hockings, Yasuhiro: Cinematographic Theory and New Dimensions in Ethnographic Film, Osaka 1988
4Rollwagen, J.: Anthropological Film-making, N.Y. 1988