EPE38E

Politická geografie

KPsGarant předmětu: PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:TEORIE ETNICITY
Popis, cíl a formy výuky:Kurs bude zaměřen na problematiku politických regionů na mapě světa. Posluchači se seznámí se samotnou definicí oboru, principy a formami politické diferenciace světa. Přednáška se bude zabývat okruhy, které se cíleně budou prolínat se studiem státu, jako ústředního objektu i předmětu politické geografie. Jednotlivými okruhy přednášek budou typologie států podle forem státoprávního uspořádání, demokracie a svoboda, dále geopolitika a geo-ekonomické rozdělení světa, konečně pak geografické aspekty a souvislosti voleb a volebních systémů i integrace.

Kmenová literatura

1Baar, Vladimír, Rumpel, Petr, Šindler, Petr: Politická geografie, skripta OU, 1996
2Holý, Ladislav: Malý český člověk a velký národ, SLON, 2001
3Holzer, Jan: Politický systém Ruska, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2001
4Krejčí, O. (1997): Mezinárodní politika, Victoria Publishing
5Krejčí, O. (2001): Mezinárodní politika, Ekopress.
6Možný, Ivo (2002): Česká společnost, Portál
7Novák, Miroslav (1997): Systémy politických stran, Úvod do jejich srovnávacího studia, Slon
8Strmiska, Maxmilián (1998): Regionální strany a stranické systémy, Centrum pro studium Demokracie a Kultury, Politologická řada
9Strmiska, M. (1998): Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I., II
10Sýkora, L., ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii, PřFUK

Doporučená Literatura

1Agnew, John, A., Corbridge, Stuart (1995): Mastering Space: Hegemony, territory and international political economy, London, New York, Routledge
2Anderson, James., Brook, C., Cochrane, A., eds. (1995): A Global World? Re-ordering political space, Oxford: Open University
3Demko, George J., Wood, William B, eds. (1999): Reordering the World. Geopolitical Perspectives on the Twenty-First Century
4Glassner, Martin, Ira (1995): Political Geography, 2nd edition
5Ó Tuathail, Gearóid (1996): Critical geopolitics: The Politics of Writing Global Space,