EPE39E

Veřejné mínění a média

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ZÁKLADY SOCIOLOGIE
Popis, cíl a formy výuky:Volitelný kurz seznámí zájemce s principy, na kterých je založen výzkum veřejného mínění a médií, podá základní informaci o historii tohoto výzkumu a jeho současném stavu. Pozornost bude věnována otázkám kvantitativní i kvalitativní metodologie, panelovým, trackingovým a omnibusovým výzkumům, motivačnímu výzkumu a metodě focus groups. Úkolem posluchačů bude vytvořit vlastní výzkumný projekt.

Kmenová literatura

1Foret, M.: Komunikace s veřejností, Masarykova univerzita, Brno 1994.
2Noelleová, E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1967.
3Šubrt, J. a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha, Karolinum 1998.

Doporučená Literatura

1Gallup, G.: Průvodce po výzkumu veřejného mínění. Praha, Orbis 1948.
2Herzmann, J.: Výzkum veřejného mínění. Praha: VŠE 1996.
3Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha, Karolinum 1995.