EPE35E

Cestopisy jako pramenný materiál

KPsGarant předmětu: PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Přednášky podávají přehled o cestovatelství a geografických objevech od nejstarších dob. Týkají se jak českého, tak i evropského cestovatelství. Akcentuje se v nich rovněž prvek každodennosti a stylu života v jednotlivých kulturních oblastech. V kurzu se studenti seznámí s nejvýznamnějšími zeměpisnými objevy od starověku až po 20. století a dále s písemnými prameny, které se k poznávání okolního světa vztahují. Tyto cestopisy mohou sloužit jako etnografický pramen při studiu každodenního života a často bývají i jediným zdrojem historickým.
Mimo "ryzí" cestopisy budou zmiňovány i další písemné materiály (např. beletrie), které mohou jako etnografický pramen sloužit také, přinejmenším jako doplněk při kritickém hodnocení předkládaných údajů. Právě kritické hodnocení dostupných pramenů bude rovněž důležitou součástí kurzu.

Kmenová literatura

1Binková, S., Polišenský, J., (eds.): Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 1989.
2Cesty a cestování v životě společnosti. Usp. Bobková, L., Neudertová, M. Acta Universitatis Purkyninae, Studia historica II, Ústí nad Labem 1997.
3Darkevič, V. P.: Argonauti středověku. Praha 1984.

Doporučená Literatura

1Dorazil, O.: Objevitelé nových světů. Praha 1959.
2Hrbek, I.: ABC cestovatelů, mořeplavců a objevitelů. Praha 1989.
3Kunský, J.: Čeští cestovatelé. I.-II. díl. Praha 1961.
4Martínek, J., Martínek, M.: Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. Praha 1998.
5Schreiber, H.: Mořeplavci, cestovatelé, objevitelé. Praha 1974.