EEEB9E

Investice a dlouhodobé rozhodování HKS

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické teorie, Statistika, Účetnictví, Ekonomika podniků
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zaměřuje na otázky zjišťování investičních příležitostí, volby vhodných způsobů financování, na získávání zdrojů financování a na hodnocení ekonomických výsledků plánovaných investic. Informuje o metodách poznávání a hodnocení rizik reálných a finančních investic. Cílem předmětu je prohloubit znalosti o ekonomických problémech investiční činnosti podniků. Informovat o úloze správních orgánů při projednávání investičních projektů podniků. Základní formu výuky tvoří přednášky, praktická cvičení a zpracování projektu v oblasti investic v podniku vybraného sektoru národního hospodářství.

Kmenová literatura

1Fotr J.- Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Publishing, 1999
2Wawrosz P.- Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, 1999
3Kohout P.- Peníze,výnosy a rizika, Ekopress, 1998
4Fanta J.- Počítačové analýzy kapitálových trhů, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum,1999
5Steigauf S.- Fondy - jak vydělávat pomocí fondů, Grada, 2003

Doporučená Literatura

1Harpe W.C., Alexander G.J. - Investice, Spektrum Brno, 1994
2Kohout P.- Peníze,výnosy a rizika, Ekopress, 1998
3Valach J. - Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 1. část a 2. část, VŠE Praha 1994 a 1996
4Žídková D.- Investice a dlouhodobé financování, PEF ČZU, 1998, nebo 2001, nebo 2003