EPE32E

Teorie etnicity

KPsGarant předmětu: PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ZÁKLADY ANTROPOLOGIE
Popis, cíl a formy výuky:Studenti se v rámci přednášek a seminářů seznámí s teoriemi etnicity v pojetí anglosaském, evropském a americkém. Zvláštní pozornost bude věnována problematice etnicity v jejích komponentách (jazyce, etnickém vědomí, kultuře a prostředí) a etnicitě jako politické mobilizaci skupin. K tomu přistoupí úvahy o nacionalismu, vlastenectví a kosmopolitismu, dále o menšinové identitě a stigmatizaci a regionalismu. Seminář se zaměří na teoretické i praktické problémy probírané v přednášce.

Kmenová literatura

1Bauman, Z.: Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha 1996.
2Gellner, A.: Národy a nacionalismus. Praha 1993.
3Hroch, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Praha 1986.

Doporučená Literatura

1Anderson, B.: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London 1983.
2Erikson, T. H.: Ethnicity and Nationalism. London 1993.
3Dawson, Ch.: Porozumět Evropě. Praha 1995.
4Hobsbawm, E. J.: Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. Praha 2000.
5Smith, A.: National Identity. London 1991.