EPE34E

Mezinárodní migrační procesy

KPsGarant předmětu: PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:TEORIE ETNICITY
Popis, cíl a formy výuky:V tomto předmětu se studenti seznámí s procesy mezinárodní migrace na území Evropy a zvláště pak v Československu a ČR v 20 a 21. století.

Kmenová literatura

1Komparativní studie programu migrace 2003, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Open Society Fund Prague, 2003
2Migrace v rozšířené Evropě - Migration in an Enlarged Europe. Praha: British Council, Ústav mezinárodních vztahů 2002

Doporučená Literatura

1Brettell C.B., Hollifield F.: Migration Theory, Talking across Disciplines, Routledge 2000
2Fox Jon E.: Národní identity v pohybu. Sborník Journal of Ethnic and Migration Studies Vol.29,No.3, Carfax Publishing, 2003
3Castles, Stephen; Miller, J. Mark 1998: The Age of migration: international population movements in the modern world. 2nd ed. New York: Guilford Press, 1998
4Wallace, Claire; Stola Dariusz eds. 2001: Patterns of migration in central Europe. New York: Palgrave 2001