EPE31E

Příbuzenské systémy

KPsGarant předmětu: PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ZÁKLADY ANTROPOLOGIE
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit studenty s rozmanitostí příbuzenských systémů různých kultur světa. Zaměří se na pojetí rodiny (nukleární, rozšířená atd.), manželství (monogamie, polygamie, polygynie, polyandrie, incest, exogamie, endogamie atd.), odvozování původu (matrilinie, patrilinie, bilinearita atd.), rezidenční pravidla, příbuzenské termíny a základní genetické pojmy.

Kmenová literatura

1Skupnik, Jaroslav: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Brno 2002.

Doporučená Literatura

1Faubion, James: The Ethics of Kinship. USA 2002.
2Fox, Robin: Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. USA 1984.
3Franklin, Sarah - McKinnon, Susan: Relative Values: Reconfiguring Kinship Studies. USA 2002.
4Geertz, Hildred: The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization. USA 1989.
5Holy, Ladislav: Anthropological Perspectives on Kinship. London 1996.
6Parkin, Robert - Stone. Linda: Kinship and Family: An Anthropological Reader (Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology)
7Stockard, Janice: Marriage in Culture: Practice and Meaning Across Diverse. USA 2001.