EPE24E

Základy antropologie

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:V tomto kurzu se studenti seznámí s antropologií jako vědeckou disciplínou a jejími proměnami od celostního pohledu na člověka v podání antických myslitelů přes zdůrazňování a chápání disciplíny jako pouhé anatomie k vykrystalizování její současné podoby.
Jednotlivé přednášky jsou řazeny v posloupnosti, která odpovídá časové souslednosti vývoje tohoto oboru.
Přednášky mají umožnit studentům stanovit kritéria vědeckosti obecně a následně i vědeckost této disciplíny. Důležitou součástí kurzu je stanovování metodologie výzkumu při zachování nezbytných kritérií vědeckosti. Přednášky týkající se fyzické antropologie a příbuzných biologických disciplín poslouží jako nezbytný základ pro návaznost a orientaci v dalších vývojových etapách oboru – evolucionismu, difuzionismu, funkcionalismu, strukturalismu.

Kmenová literatura

1Budil, I. Za obzor Západu. Praha: Triton, 2001.
2Copans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha, 2001.
3Kokaisl, P. Základy antropologie. Praha, 2009.
4Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha, 2004.

Doporučená Literatura

1Barnard, A.: History and Theory in Anthropology. Cambridge 2000.
2Harris, M.: The Rise of Anthropological Theory. New York 1968.
3Kuper, A.: Anthropology and Anthropologists: The Modern British School. London 1996 (3.vydání)