EPE33E

Etnické minority v Evropě

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:TEORIE ETNICITY
Popis, cíl a formy výuky:Přednášky jsou zaměřeny zejména na problematiku národnostních menšin v Evropě. Kurz se bude zabývat definicí národnostní menšiny obecně a definicí národnostní menšiny v zákonodárství států. Účastníci přednášek získají přehled o početnosti a rozmístění jednotlivých menšin a o historickém pozadí (důvodech) existence těchto menšin. V přednáškách budou sledovány i prvky vyčleňující menšinu - jazyk, náboženství, rasová příslušnost, historické povědomí.

Kmenová literatura

1Gellner, A. Národy a nacionalismus. Praha, 1993.
2Hubinger, V., Honzák, F., Polišenský, J. Národy celého světa. Praha, 1985.
3Šatava, L. Národnostní menšiny v Evropě. Praha, 1994.
4Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001.

Doporučená Literatura

1Čeboksarov, N. N., Čeboksarovová, I. A. Národy, rasy, kultury. Praha, 1978.
2Ivić, P. Narod i jazyk (národ a jazyk). Beograd, 2003.
3Nosková, H. K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha, 2005.
4Price, G. Encyklopedie jazyků Evropy. Praha, 1998.