EJE06E

Mezinárodní právo - HSKS

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Všeobecné znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení posluchačů s hlavními otázkami mezinárodního práva při neustálé konfrontaci se současným děním na domácí, evropské i světové scéně. Posluchači se učí analyzovat a aplikovat získané poznatky bezprostředně v návaznosti na právní řád ČR.

Kmenová literatura

1Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, obecná část, Masarykova univerzita, 1997
2Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé
3Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné

Doporučená Literatura

1Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, obecná část, Masarykova univerzita, 1997
2Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, Brno 1996
3Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část, C.H. Beck, 1996