EUE91E

Místní finance a hospodaření sídla - Cheb

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Výklad principů vztahů, vazeb a jednotlivých instrumentálních finančního systému nutných pro finanční rozhodování orgánů územní samosprávy, které municipality potřebují při zajišťování neveřejných statků.

Kmenová literatura

1Zákon: č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
2Zákon: č. 250/2000 Sb., Rozpočtová pravidla územních rozpočtů
3Zákon: č. 243/2000 Sb., O rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
4Musgrave, R.A., Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha 1994
5Hamerníková, B. a kol.: Veřejné finance, Victoria Publushing, Praha 1996
6Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha 2001

Doporučená Literatura

1Žehrová, J., Pfeiferová, D.: Financování municipalit, PEF ČZU 2010
2Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů, Grada Publishing 2007
3Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy , Management Press, Praha 2004