EUE87E

Daňové systémy EU - Cheb

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Záměrem předmětu je rozšíření praktických znalostí studentů v daňové problematice z pohledu práva a povinností daňových subjektů.

Kmenová literatura

1Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce.
2www.finance.cz

Doporučená Literatura

1Šulcová, M.: Daňová soustava, skripta ČZU Praha, 2004
2Šulcová, M.: Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy, skripta ČZU Praha, 2004
3Daňové zákony 2006 - úplná znění platná v daném roce
4www.finance.cz
5Daň z přidané hodnoty podle stavz k 1.10.2005n nakladatelství Sagit, Ostrava 2005