EUT06E

Řízení finančních procesů - TF

KOFGarant předmětu: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Základním cílem výuky je výklad zásad finančního řízení podniku v tržní ekonomice za účelem udržování trvalé platebn í schopnosti podniku při průběžném vytváření potřebných likvidních zdrojů. Dalším cílem je poskytnout poznatky z oblasti finanční analýzy pro potřeby finančního plánování, nabídnout metody hodnocení investičních projektů a možnosti jejich profinancování. Důraz je rovněž kladen na seznámení s aspekty nákladového controllingu a oceňování podniků (včetně účastí na řízení)

Kmenová literatura

1Brealex, R.A, Myers, S.C. : Teorie a praxe firemních finaní, 2001
2Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, Praha, C.H. Beck, 2004
3Levy, H., Sarnat, M. Kapitálové investice a finanční rozhodování, 1999
4Marek, P. a ko.: Studijní průvodce financemi podniku, Praha, Ekopres, 2006
5Růžičková P., Finanční analýza, metody, ukazatele využití v praxi, Praha, Grada Publishing a.s. 2008
6Strouhal, J., Židlická, R.: Účetnictví – velká kniha příkladů, Brno, Computer Press, 2007
7Strouhal, J. Finanční řízení firmy v příkladech, Brno, Computer Press, 2006
8Valach, J. : Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2006
9Valach, J. a kol Finanční řízení podniku, Praha, Ekopres, 1999

Doporučená Literatura

1Marek, P. a ko.: Studijní průvodce financemi podniku, Praha, Ekopres, 2006
2Strouhal, J. Finanční řízení firmy v příkladech, Brno, Computer Press, 2006