EUT76E

Řízení finančních procesů - TF DS

KOFGarant předmětu: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Hlavním cílem výuky je výklad základních principů finančního managementu společností za účelem růstu společnosti a vytváření dostatečného množství likvidních prostředků. Dalším cílem je poskytnout poznatky z oblasti finanční analýzy pro potřeby finančního plánování, nabídnout metody hodnocení investičních projektů a možnosti jejich profinancování. Důraz je rovněž kladen na seznámení s aspekty nákladového controllingu a oceňování podniků (včetně účasti na řízení)

Kmenová literatura

1Valach, J. akol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha 1997
2Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha 2001
3Brealey,R.A., Myers,S.C. : Teorie v praxe firemních financí. 2001
4Levy,H., Sarnat,M. : Kapitálové investice a finanční rozhodování.1999
5Marek,P. a kol. : Studijní průvodce finacemi podniku. Praha Ekopress, 2006
6Strouhal,J., Židlická,R. : Účetnictví - velká kniha příkladů. Brno, Computer Ekopress, 2007

Doporučená Literatura

1Čížek, T.: Řízení finančních procesů podniku, PEF ČZU Praha 2003
2Marek, P.: Studijní průvodce financemi podniku, Ekopress, Praha 2006
3Strouhal, J.: Finanční řízení v příkladech, CP Books, Brno 2006
4Strouhal, J.: Případové studie z řízení finančních procesů, PEF ČZU Praha 2007