EHA09E

Úvod do filosofie - AF

KHVGarant předmětu: PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled
Popis, cíl a formy výuky:Přednášky s následnou formou seminární diskuse nad vybranými texty demonstrují nezastupitelnou úlohu filosofické kultury v pěstování kritického myšlení a praktického umění dialogu. Prostřednictvím filosofie pěstovat syntetický pohled a smysl pro hlubší chápání souvislostí, přispívat ke kvalifikaci a demokratické kultuře budoucích manažerů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnost a kreativitu studentů.


Kmenová literatura

1Bocheňski, J. M.: Cesty k filosofickému myšlení. Svoboda, Praha 1994.
2Cahn, S. M.: Classics of Western Philosophy. Hackett Publishing Company, 1985.
3Člověk a náboženství. Křesťanská akademie 1991.
4Diogenés Laërtios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Nakl. ČSAV, 1964.
5Drtina, F.: Úvod do filosofie. (Myšlenkový vývoj evropského lidstva). I. Laichter 1914, II. Laichter 1948.
6Jaspers, K.: Úvod do filosofie. P. J. Fiala. UK Praha 1991.
7Legowicz, J.: Přehled dejín filozofie. Bratislava, Obzor 1973.
8Machovec, D.: Dějiny antické filosofie. HaH. 1993.
9Michálek, J.: Co je filosofie? Oikumené 1992.
10Patočka, J.: Evropa a doba poevropská. Lidové noviny, Praha 1992.
11Raeper, W., Smith, L.: Úvod do světa idejí. Vyšehrad, Praha 1994.
12Russell, B.: Problémy filosofie. Čin 1927.
13Souček,J. B.: Slovo – člověk - svět. Kalich 1972.
14Trefera, I.: Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996.
15Trefera, I.: Dějiny filosofie II. UK, Praha 1986.

Doporučená Literatura

1Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. SPN, Praha 1990.
2Fürst, M.: Filosofie. Fortuna, 1994.
3Liesseman, K., Zenaty, G.: O myšlení. Votobia, Olomouc 1994.
4Michálek, J.: Co je filosofie. Oikoymenh, Praha 1995
5Störing, H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991.