ERE80Z

Fiktivní firma PAE KS

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 18
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Teorie řízení, Obecná ekonomie I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si praktických postupů při vedení firmy formou simulace reálného chování při zakládání, stanovení strategie a běžném řízení podniku. Konzultace a semináře vedené formou případových studií a reálnou dokumentací. Předmět umožní praktickou aplikaci poznatkové základny, získané studiem a její přenesení do funkcí a rolí vedoucího.

Kmenová literatura

1Brealey, R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
2Evans,J.R., Anderson, D.R.: Applied Production and Operations Management, West Publishing, St. Paul 1987
3Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
4Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1990
5Valach, J. a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku I. a II. Nad zlato, Praha 1993
6Vosoba, P.: Řízení firemních financí

Doporučená Literatura

1Brealey, R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
2Evans,J.R., Anderson, D.R.: Applied Production and Operations Management, West Publishing, St. Paul 1987
3Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
4Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1990
5Valach, J. a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku I. a II. Nad zlato, Praha 1993
6Vosoba, P.: Řízení firemních financí