ERE45Z

Finanční management PAE

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Teorie firmy, Finance a úvěr nebo Finanční a pojistná matematika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je doplnění a kompletace poznatků z povinných předmětů a studia literatury ke schopnosti zvládnout manažerské dovednosti finančního řízení.
Výuka je založena na využití a rozvoji znalostí formou přednášek, seminářů a cvičení na případech z praxe. Studenti samostatně zpracovávají projekt na zvolené téma, na podkladě materiálů získaných vlastním šetřením.

Kmenová literatura

1Bierman, H., Smidt, S.: The Capital Budgeting Decision, Macmillan Publishing Company, New York 1990
2Brealey,R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
3Evans,J.R., Anderson, D.R.: Applied Production and Operations Management, West Publishing, St. Paul 1987
4Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
5Králíček, P.: Základy finančního hospodaření, Linde, Praha 1993
6Mařík, M.: Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích, VŠE, Praha 1995
7Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1990
8Pivrnec, J.: Finanční management, Grada Publishing, Praha 1995
9Valach, J. a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku I. a II. Nad zlato, Praha 1993
10Vosoba, P.: Řízení firemních financí, Ekopress, Praha 1998

Doporučená Literatura

1Bierman, H., Smidt, S.: The Capital Budgeting Decision, Macmillan Publishing Company, New York 1990
2Brealey,R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
3Evans,J.R., Anderson, D.R.: Applied Production and Operations Management, West Publishing, St. Paul 1987
4Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
5Králíček, P.: Základy finančního hospodaření, Linde, Praha 1993
6Mařík, M.: Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích, VŠE, Praha 1995
7Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1990
8Pivrnec, J.: Finanční management, Grada Publishing, Praha 1995
9Valach, J. a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku I. a II. Nad zlato, Praha 1993
10Vosoba, P.: Řízení firemních financí, Ekopress, Praha 1998