ERE83E

Komunikace v řízení PAE KS

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Psychologie, Kybernetika a teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické poznatky ze základů vědecké komunikace v procesu řízení a praktické vyzkoušení si některých vybraných způsobů komunikace.
Jako základní forma výuky jsou využívány přednášky a cvičení. Cvičení jsou z části realizována v semenární formě, kdy studenti prezentují a obhajují samostatné seminární práce. Část cvičení je věnována nácviku komunikačních dovedností a osvojování si nástrojů komunikace.

Kmenová literatura

1Křivohlavý J. : Jak si navzájem lépe porozumíme , 1988
2Hurst B. : Encyklopedie komunikačních technik ,1994
3Knap M. : Nonverbal communication in Human incraction , 1978
4Kohout J. : Rétorika , 1995
5Servis D. : Tajná řeč těla , 1993

Doporučená Literatura

1Křivohlavý J. : Jak si navzájem lépe porozumíme , 1988
2Hurst B. : Encyklopedie komunikačních technik ,1994
3Knap M. : Nonverbal communication in Human incraction , 1978
4Kohout J. : Rétorika , 1995
5Servis D. : Tajná řeč těla , 1993