EHEJ3E

Základy regionálního rozvoje VSRR Jíčín KS

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:všeobecné znalosti a politologie
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu je především praktické povahy, a to naučit studenty umění připravovat a implementovat různé rozvojové programy tak, aby byly ekonomicky přínosné, příznivé k životnímu prostředí a sociálně akceptovatelné. V pozadí předmětu je tak dosažení mezi studenty pochopení principů trvalé udržitelnosti. Studenům je proto nejprve nabídnut teoretické vhled do problematiky regionálního rozvoje a následně je přiblížený celý jeho mechanismus, včetně jeho institucionálního zabezpečení v ČR a v EU. Teoreticko-informativní přednášky jsou doplněny praktickými semináři, kde studenti získávají základní dovednosti pokud se týče definování problémů a jejich přiřazení širším východiskům (různým programům, opatřením), konkrétní přípravy projektů a zásad jejich implementace. K tomu jsou používány různé participativní přístupy. Zkouška se skládá s písemné části formou testu, které sleduje teoretické znalosti studentů, a z rozpravy nad rozvojovým programem, který sleduje praktické dovednosti studentů (včetně umění v nich využít svých znalostí teoretických).

Kmenová literatura

1Blažek, J. Uhlíř, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Praha: Karolinum
2Blažek, B. 1998. Venkov, město média. Praha: Sociologické nakladatelství
3Frič, P. a kol. 2004. Česká soda v Evropské unii (Scénáře strategického chování ČR v EU). Praha: CESES FSV UK a G plus G s.r.o.
4Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 2002. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV
5Vize rozvoje ČR do roku 2015. 2000. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK

Doporučená Literatura

1Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU.
2Majerová, V. a kol. 2000. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU.
3Národní rozvojový plán 2004-2006 (dostupný z: http://www.mmr.cz)
4Příručka pro žadatele pro 1. kolo výzvy Společný regionální operační program (dostupná z http://www.strukturalni-fondy.cz). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004
5Vilamová, Š. 2004. Jak získat finanční zdroje z Evropské unie. Grada Publishing.