EHEC1E

Etika ve veřejné správě VSRR KS Cheb

KHVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:filosofie, politologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky:: Každodenní i profesionální jednání člověka má svůj mravní rozměr. Posláním etiky je podat jeho objasnění a odůvodnění principů, na kterých je založen, etika nám má též pomoci orientovat se v mravních problémech apod. Pro kvalitu profesionální práce ve veřejné správě, v níž se stýká oblast sociálního a politického, má velký význam poznání, které přináší sociální a politická etika. Předkládaný kurz vychází z uvědomění si naléhavé nutnosti tohoto poznání, věcný obsah přednášek a seminářů je zaměřen na potřeby posluchačů z hlediska jejich budoucího profesionálního uplatnění v této oblasti. Předkládaný kurz má prostřednictvím výkladů, četby a interpretace textů z etiky a jí příbuzných oborů a diskusí seznámit posluchače se základy obecné etiky a s politickou, sociální, hospodářskou a ekologickou etikou a se vztahem právních a mravních norem.


Kmenová literatura

1Arendtová H., Původ totalitarismu, OIKOYMENH, Praha 1996.
2Aristotelés, Politika, Praha 1939.
3Aristotelés, Etika Nikomachova, Pravda, Bratislava 1979.
4Locke J., Dvě pojednání o vládě, NČSAV, Praha 1965.
5Machiavelli N., Vladař, Odeon, Praha 1969.
6Popper K. R., Otevřená společnost a její nepřátelé I a II, OIKOYMENH, Praha 1994.
7Platón, Ústava, Svoboda, Praha 1993.

Doporučená Literatura

1Sutor, B., Politická etika, Oikoymenh, Praha 1996,
2Anzenbacher A., Úvod do etiky, Zvon, Praha 1994.
3Kohák E., Zelená svatozář, Slon, Praha 1998.
4A. Rich, Etika hospodářství I, Oikoymenh, Praha 1994,
5Hauzer, K, Bígl, Z., Filosofie I, ČZU, Praha 2002.
6Hauzer, K, Bígl, Z., Filosofie II, ČZU, Praha 2002.
7Jedna odborná monografie vztahující se k tématům přednášek dle výběru studenta, který je však třeba konsultovat s přednášejícím.