EHEM6E

Sociální politika VSRR Most KS

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:sociologie, politologie, filosofie
Popis, cíl a formy výuky:Pochopení sociální politiky jako nezbytné aktivity moderního demokratického státu, směřujícího k naplnění hospodářských a sociálních práv. Význam této politiky pro dosažení a udrľení sociálního konsensu. Absolvování kurzu usnadní pochopit problémy při volbě a utváření koncepce sociální politiky v ČR v souvislosti se vstupem do EU. Seminární formou jsou hodnoceny nově vytvářené programy transformující se sociální politiky v ČR s oporou o analýzy aktuálních odborných materiálů připravených pro potřeby výuky.

Kmenová literatura

1Beveridge, W.: Social Insurance and Other Services. London 1942.
2Engliš, K.: Sociální politika. Praha 1916.
3Giddens, A.: Sociology. Polity Press, 1989.
4Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU, Praha 1998.
5Konopásek, Z.: Estetika sociálního státu. Praha 1999.
6Krebs, V., Durdisová, J.: Sociální politika. Praha 1995.
7Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 1994.
8Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community. 1974.
9Mauss, M.: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha 1999.
10Murray, Ch.: Příliš mnoho dobra. Praha 1998.
11Potůček, M.: Sociální politika. Praha 1995.
12Weber, M.: The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London 1976.

Doporučená Literatura

1Beveridge, W.: Social Insurance and Other Services. London 1942.
2Engliš, K.: Sociální politika. Praha 1916.
3Giddens, A.: Sociology. Polity Press, 1989.
4Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU, Praha 1998.
5Konopásek, Z.: Estetika sociálního státu. Praha 1999.
6Krebs, V., Durdisová, J.: Sociální politika. Praha 1995.
7Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 1994.
8Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community. 1974.
9Mauss, M.: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha 1999.
10Murray, Ch.: Příliš mnoho dobra. Praha 1998.
11Potůček, M.: Sociální politika. Praha 1995.
12Weber, M.: The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London 1976.