EHE75E

Sociologie ve veřejné správě - KS Most Bc.

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:V základech sociologie studenti získají informace o sociologii, jako samostatné vědní disciplině. Seznamují se základními sociologickými pojmy, učí se sociologické imaginaci, hledání souvislostí a zákonitostí. V aplikované části zařazují konkrétní jevy do obecného rámce sociologického myšlení a pracují s některými typy dat.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život. Formy výuky spočívají v přednáškách a cvičení řešící konkrétní praktické problémy vztažené k probírané látce.

Kmenová literatura

1Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha
2Bauman, Z. 1999. Globalizace. (Důsledky pro člověka). Praha
3Beneš, J. 1994. Člověk. Praha
4Berger, P. L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha
5Bourdieu, P. 1979. La Distinction: critique sociale du jegement. Paris
6Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha
7Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha
8Jandourek, J. 2004 Úvod do sociologie. Praha
9Kabele, J. 1998. Přerody. Principy sociálního konstruování. Praha
10Keller, J. 1992. Úvod do sociologie. Praha
11Keller, J. 1995. Dvanáct omylů sociologie. Praha
12Lawless, R. 1996. o je kultura? Olomouc
13Naisbitt, M. a kol. 1992. Sociologie. Praha
14Petrusek, M. 1992. Sociologie. Praha
15Velký sociologický slovník I., II. 1996. Praha

Doporučená Literatura

1Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha
2Berger, P.L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha
3Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha
4Petrusek, M. 1992. Sociologie. Praha.
5Keller, J. 1992. Úvod do sociologie. Praha
6Velký sociologický slovník I., II. 1996. Praha