ERE61E

Teorie řízení PAA

KRGarant předmětu: Ing. Josef Kříž, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Obecná ekonomie I. a II., Psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Základní formou výuky jsou přednášky, případové studie a samostatné zpracování projektů, k nimž je studentům poskytováno metodické vedení v průběhu výukového programu pro cvičení.

Kmenová literatura

1Tichá, I., Hron, J. : Strategické řízení. Praha: ČZU PEF, 2002.
2Palán, J. F. et al.: Moderní řízení podniku. Praha: Verlag Dashöfer, 2001.
3Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 1992.
4Frehr, H.U.: Total Quality Management. Brno: Unis, 1995.
5Hammer, M., Champy, J.: Reengineering - radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993.
6Grainer, S.: Moderní management – Základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000.
7Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995.
8Nenadál, J. et al.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002.
9Hron, J.: Kybernetika v řízení. Praha: ČZU PEF, 2003.
10Veber, J. a kol.: Podnikání v malé a střední firmě. Praha: VŠE, 1999.
11Kislingerová, E., Neumaierová, I.: Rozbor výkonnosti firmy. Praha: VŠE, 2000.
12Šuleř, O.: Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995.
13Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada, 1996.
14Zadražilová, D., Khelerová, V.: Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994.
15Baťa, T. J.: Švec pro celý svět. Praha: Melantrich, 1991.

Doporučená Literatura

1Veber, J. a kol.: Management-základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha 2001.
2Hron, J.: Teorie řízení, ČZU Praha, 2003.
3Palán, J. F. a kol.: Řízení podnikových změn. ČZU, Praha 2003.
4Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivanicevich, J.M.: Management, Grada, 1997.
5Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Praha, Victoria Publishing 1995.
6Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management. Management Press, Praha 1999.
7Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Rubico, Olomouc 2001.