VCV74Z

Základy ekologie (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Ivan Miller, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 15
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky: Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a předmětem ekologie. Důraz je kladen na ekologické poznatky ve vazbě k zemědělské produkci v souvislosti s jejím vlivem na krajinu a životní prostředí.
Hlavní formy výuky jsou konzultace, cvičení a samostatná činnost.


Kmenová literatura

1Červinka, P. a kol.: Ekologie a životní prostředí, 2005
2Figala, J., Hanák,P.: Neuka o životním prostředí, VŠZ Praha, 1986
3Jonáš,F.: Ochrana životního prostředí, VŠZ Praha, 1991
4Braniš,M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium,1997.

Doporučená Literatura

1Jakrlová, J., Pelikán,J.: Ekologický slovník, Fortuna 1999
2http://ivp.czu.cz odkazy podpůrné studijní materiály
3http:// www.fle.czu.cz odkazy - studijní materiály, KEZP
4www stránky MŠMT,m MŽP, České inspekce ŽP, Český HMÚ - monitoring
5KVASNIČKOVÁ, D., MIKULOVÁ,V.,PLACHEJDOVÁ. Životní prostředí, doplňkový text k základům ekologie. Praha: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-286-4.