EHZ74Z

Politologie - KS

KHVGarant předmětu: Ing. Jan Čopík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, současné dění)
Popis, cíl a formy výuky:Posluchač získá informaci o politice, o genezi a fungování pluralitní demokracie. Srovnání s totalitními politickými systémy mu umožní přijmout hodnoty demokracie a usnadní orientaci v současné vnitřní i mezinárodní politice.

Kmenová literatura

1Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Ed. David Miller. CDK, Proglas/Jota, Brno 1995.
2Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha 1997.
3Čermák, Fiala, Houbal: Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha 1994.
4Čmejrek, Kubálek, Pátek: Politologie. Učební texty. PEF ČZU, Praha 1996.
5Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.
6Machiavelli, N.: Vladař. Ivo Železný, Praha 1995.
7Montesquieu, Ch.: Duch zákonov. Tatran, Bratislava 1989.
8Novák, M.: Systémy politických stran. SLON, Praha 1997.
9Phillips, Shively W.: Power and Choice. McGraw—Hill 1995.
10Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. OIKOYMENH, Praha 1998.

Doporučená Literatura

1Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Ed. David Miller. CDK, Proglas/Jota, Brno 1995.
2Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha 1997.
3Čermák, Fiala, Houbal: Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha 1994.
4Čmejrek, Kubálek, Pátek: Moderní společnost a problémy politiky, ČZU, Praha 2000.
5Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.
6Machiavelli, N.: Vladař. Ivo Železný, Praha 1995.
7Novák, M.: Systémy politických stran. SLON, Praha 1997.