ERE55E

Poradenství pro podnikatele a manažery PAA

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Psychologie, Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků,Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní znalosti a dovednosti pro provozování poradenské činnosti i z aspektu využívání poradenských služeb podnikateli a manažery zemědělských či ostatních podniků ( služeb). Osvojit si praktické metodické přístupy k projektování v rámci poradenství z pohledu poradce i zákazníka (klienta), včetně metodických postupů diagnostikování situace v hospodaření podniků.
Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky. Cvičení jsou rozdělena na tři části, přičemž l.- teoreticko metodická část probíhá v PC laboratoři, 2. část je věnována shromažďování materiálů v podnicích a 3. část je věnována metodickému vedení studentů při zpracování projektů ve spolupráci s externími spolupracovníky, například poradenskou firmou.

Kmenová literatura

1Altmeyer, D.: Die Bedeutung von Wissensmanagement für Unternehmen - beispielhaft erklärt anhand der Prozesse der Unternehmensberatung. Shaker Verlag Gmb
2Biech, E.: Marketing Your Consulting Services: A Business of Consulting Resource. Jossey-Bass, 2003.
3Pitra,Z.: Management inovačních aktivit.Professional Publishing. Praha,2006
4Hartenstein, M.: Der Weg in die Unternehmensberatung. Consulting Case Studies erfolgreich bearbeiten. Gabler Verlag, 2003
5Nash, S.: Becoming a Consultant: How to Start and Run a Profitable Consulting Business. How to Books Ltd, 2000.
6Heuermann, Herrmann: Unternehmensberatung, Verlag Vahlen, GmbH, München, 2003 Chapman, R.B: Insourcing After the Outsourcing: Mis Survival Guide. AMACOM, 1998.
7Jane Hilburt-Davis.: Consulting to Family Businesses: Contracting, Assessment, and Implementation (Organizational Development. Jossey-Bass, 2002.
8Kavan,M.: Výrobní a provozní management. Řízení změn a inovací. Grada Publishing, s.r.o.Praha,2002
9Kipping, M.: Management Consulting. Oxford University Press, 2002.
10Kubr, M.: Management Consulting: A Guide to the Profession. International Labor Office, 2003.
11Rosenau,M.D.: Řízení projektů. Computer Press,a.s.Brmo, 2000
12Niedereichholz, Ch.: Internes Consulting. Grundlagen - Praxisbeispiele - Spezialthemen. Oldenbourg, 2000.
13Bossidy,L.,Charan,R.: Řízení realizačních procesů.Management Press.Praha,2004
14Tidd,J.,Bessant,J.,Pavitt,K.: Řízení inovací.Computer press,a.s. Brno,2007
15Collison,CH.,Parcell,G.: Knowledge Management.Computer Press,a.s.Brno, 2005

Doporučená Literatura

1Basl,J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, a.s., Praha,2002
2Cohen,W.A.: Staňte se úspěšným poradcem. CP Books,a.s.Brno,2005
3Kubr,M. : Poradenství pro podnikatele a manažery I. a II. díl, CAPA, Praha 1991
4Malach,M.: Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, a.s., Praha,2005.
5Rosenau,M.D.,Jr.: Řízení projektů. Computer Press.Praha,2000
6Římovská,P.: Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů. PEF ČZU Praha, 2005.
7Veber,J.,Srpová,J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Grada Publishing, a.s., Praha,2005.