EHE54E

Politologie regionálního rozvoje PAE

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:filosofie, sociologie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je osvětlit problematiku rozvoje zemědělství a venkova z pohledu politické teorie a zasadit tuto specifickou problematiku do kontextu formování moderního politického systému. Předmět se zřetelně odlišuje od agrární politiky, která je chápána jako součást hospodářské politiky státu a akcentuje instrumentální stránku vztahu mezi státem a agrárním sektorem. V cílech i metodách se odlišuje i od rurální sociologie.
Předmět umožní budoucím zemědělským inženýrům lépe se orientovat v politických procesech, prohloubit znalosti o fungování politického systému, pochopit a ve své profesi lépe využívat širší souvislosti rozvoje zemědělství, obnovy venkova, tvorby krajiny a péče o životní prostředí.
Výuka bude zahrnovat přednášky, semináře, individuální či skupinové projekty a případové studie.

Kmenová literatura

1Dostál, V.: Antonín Švehla. Profil československého státníka. SZN, Praha, 1990.
2Gellner, A.: Národy a nacionalismus. Praha, 1993.
3Heywood, A.: Politické ideologie. Praha, 1994.
4Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
5Krejčí, O.: Kniha o volbách. Praha, Victoria Publishing, 1994.
6Křivský, P.: Selský stav. In: Filosofie za mříľemi. UK, Praha, 1996.
7Kříž, Z.: Organizované zájmy druľstevních rolníků v politickém systému ČSFR. Politologický časopis 1995/1: 35-42.
8Kunc, J.: Stranické systémy v rekonstrukci II. In: Politologická revue 1996/2: 12-30.
9Machonin, P., Tuček, M.: Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři. In: Sociologický časopis 1994/3.
10Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. PEF ČZU, Praha 1997: 115 - 133.
11Scruton, R.: Slovník politologického myšlení. Brno, 1990.

Doporučená Literatura

1Čmejrek a kol.: Moderní společnost a problémy politiky. Praha, PEF ČZU 2003.
2Čmejrek a kol: Příručka k výuce politologie. Praha, PEF ČZU 2006.
3Heywood, A.: Politické ideologie. Praha, 1994.
4Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
5Krejčí, O.: Kniha o volbách. Praha, Victoria Publishing, 1994.
6Křivský, P.: Selský stav. In: Filosofie za mříľemi. UK, Praha, 1996.
7Kříž, Z.: Organizované zájmy druľstevních rolníků v politickém systému ČSFR. Politologický časopis 1995/1: 35-42.