ELXZ1Z

Čeština-ERASMUS-začátečníci - úroveň A1

KJGarant předmětu: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:žádné
Popis, cíl a formy výuky:Předmět předpokládá nulovou znalost češtiny, ale vychází z toho, že studenti se neustále v českém prostředí pohybují a snaží se česky komunikovat. Studenti se seznámí s českým jazykovým systémem a naučí se česky vyjadřovat základní informace o sobě a svém okolí. Dokáží se dorozumět v základních situacích na univerzitě, v obchodě, v restauraci, ve městě. Naučí se slovní zásobu k probíraným tématům a nezbytné tvary sloves v přítomném čase a tvary podstatných a přídavných jmen v odpovídajících pádech. Také se seznámí s prvky české kultury. Předmět odpovídá úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce.

Kmenová literatura

1Rěšková, I.: Communicative Czech. Jihlava, Ekon 2000.
2Parolková, O., Nováková, J.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika 2001.
3Remediosová, H., Čechová, E., Putz, H.: Do You Want to Speak Czech?.Liberec, Finidr 2002.
4Holá, L.: Czech Step by Step. Havlíčkův Brod, Fragment 2001.
5Fronek, J., 2000: Velký česko-anglický slovník. LEDA
6Hais, K.- Hodek, B., 1984: Velký anglicko-český slovník. Academia Praha

Doporučená Literatura

1Holá, L.: Czech Step by Step. Havlíčkův Brod, Fragment 2001.
2Remediosová, H., Čechová, E., Putz, H.: Do You Want to Speak Czech?.Liberec, Finidr 2002.
3Parolková, O., Nováková, J.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika 2001.
4Rešková, I.: Communicative Czech. Jihlava, Ekon 2000.