EHA72E

Úvod do filosofie KS

KHVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled
Popis, cíl a formy výuky:Přednášky s následnou formou seminární diskuse nad vybranými texty demonstrují nezastupitelnou úlohu filosofické kultury v pěstování kritického myšlení a praktického umění dialogu. Prostřednictvím filosofie pěstovat syntetický pohled a smysl pro hlubší chápání souvislostí, přispívat ke kvalifikaci a demokratické kultuře budoucích manažerů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnost a kreativitu studentů.

Kmenová literatura

1Bocheňski, J. M.: Cesty k filosofickému myšlení. Svoboda, Praha 1994
2Cahn, S. M.: Classics of Western Philosophy. Hackett Publishing Company, 1985
3Člověk a náboženství. Křesťanská akademie 1991
4Diogenés Laërtios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Nakl. ČSAV, 1964
5Drtina, F.: Úvod do filosofie. (Myšlenkový vývoj evropského lidstva). I. Laichter 1914, II. Laichter 1948
6Jaspers, K.: Úvod do filosofie. P. J. Fiala. UK Praha 1991
7Legowicz, J.: Přehled dejín filozofie. Bratislava, Obzor 1973
8Machovec, D.: Dějiny antické filosofie. HaH. 1993
9Michálek, J.: Co je filosofie? Oikumené 1992
10Patočka, J.: Evropa a doba poevropská. Lidové noviny, Praha 1992
11Raeper, W., Smith, L.: Úvod do světa idejí. Vyšehrad, Praha 1994
12Russell, B.: Problémy filosofie. Čin 1927
13Souček,J. B.: Slovo – člověk - svět. Kalich 1972
14Trefera, I.: Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996
15Trefera, I.: Dějiny filosofie II. UK, Praha 1986

Doporučená Literatura

1Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. SPN, Praha 1990
2Fürst, M.: Filosofie. Fortuna, 1994
3Liesseman, K., Zenaty, G.: O myšlení. Votobia, Olomouc 1994
4Michálek, J.: Co je filosofie. Oikoymenh, Praha 1995
5Störing, H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991