LDL10Z

Genetika a fyziologie tvorby dřeva

KGFLDGarant předmětu: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Anatomie dřeva, Anorganická chemie, Organická chemie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s genetickými a fyziologickými základy tvorby dřeva. Hospodářsky důležité znaky související s tvorbou dřeva jsou ovlivněné geneticky, tj. existují důležité rozdíly mezi jednotlivými stromy v rámci porostu a dále na úrovni populací. Základní znalost této proměnlivosti je nezbytná pro pochopení možností ovlivnění těchto důležitých znaků a jejich praktický význam v lesním hospodářství.

Kmenová literatura

1KOZLOVSKI, T.T., PALLARDY, S.G.: Physiology of woody Plants. Second Edition. Academic Press, San Diego-London-Boston-New York-Sydney-Tokyo-Toronto 1997, 411pp., ISBN 0-12-424162-X
2TAIZ, L., ZEIGER, E.: Plant Physiology. 3rd edition, Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland MA, USA., 2002, ISBN 0-87893-823-0
3ARENCIBIA, A.D.: Plant Genetic Engineering, First Edition, Elsevier Science, 2000, 284pp., ISBN 0-444-50430-3
4CRONK, Q.C.B., BATEMAN, R.M., HAWKINS, J.A.: Developmental Genetics and Plant Evolution, CRC., 2002, 564pp., ISBN 0-415-25790-5
5CHRISPEELS, M.J., SADAVA, D.E.: Plants, Genes, and Crop Biotechnology, Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2002, 567pp., ISBN 0-7637-1586-7
6SNUSTAD, D. P., SIMMONS, M. J.: Principles of Genetics, John Wiley & Sons, 2005, 888pp., ISBN 0-471-69939-X
7HOWELL, S.H.: Molecular Genetics of Plant Development, Cambridge University Press, 1998, 384pp., ISBN 0-521-58784-0
8ZOBEL, B.J., JETT, J.B.: Genetics of Wood Production. Springer-Verlag, Berlin. 1995, 390pp. ISBN 3-540-58841-8
9ZOBEL, B.J., VAN BUITENEN, J.P.: Wood variation, its causes and control. Springer-Verlag, Berlin., 1989, 363pp. ISBN 0-387-50298-X
10PROCHÁZKA, S., et al.: Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0286-2.

Doporučená Literatura

1LUŠTINEC, J., ŽÁRSKÝ, V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. Karolinum, Praha, 2003, 261 s., ISBN 80-246-0563-5
2ZOBEL, B.J., JACKSON, J.B.: Genetics of Wood Production. Springer Verlag, 1995, 390pp., ISBN 3-540-58841-8
3ZOBEL, B.J., VAN BUITENEN, J.P.: Wood variation, its causes and control. Springer-Verlag, Berlin., 1989, 363pp. ISBN 0-387-50298-X