ERA75E

Venkovská turistika a služby

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 18
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Bakalářské studium
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické i praktické poznatky vztahující se k problematice různých typů venkovské turistiky a služeb v návaznosti na jejich roli v rozvoji venkovských regionů. Předmět umožňuje ověření získaných poznatků týkajících se rozvoje venkovské turistiky a služeb na studentských projektech. Tyto projekty vyžadují od studentů aktivní zapojení formou workshopů, průzkumu situace v terénu, sběru dat o konkrétních problémech a konfrontací s problémy venkovských podnikatelů.


Kmenová literatura

1Brabencová: Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje agroturistiky a venkovské turistiky, Agrární perspektivy VII., ČZU Praha, 1998
2Foret, Foretová: Jak rozvíjet místní cestovní ruch, GRADA Publishing, Praha, 2001
3Hasman a Nevšímal: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství, Jihočeská univerzita, Č. Budějovice, 1997
4Hron a kol.: Podnikání malých firem, ČZU Praha, 1994
5Kučerová: Ekonomika se zaměřením na cestovní ruch, Idea Servis, 1997
6Morrison: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Víktoria Publishing, Praha, 1995
7Mowforth a Munt: Tourism and Sustainability, New Tourism in the Third World, Routledge, London, 1998
8Němčanský: Propagace v cestovním ruchu, Slezská Univerzita, Karviná, 1998
9Pourová, Brabencová: Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR, závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
10Roberts a Hall: Rural Tourism and Recreation. Principles to Practice, CABI Publishing, Oxon, UK, 2001
11Stříbrná a kol.: Venkovská turistika, SAPARD, Úhlava, o.p.s., Klatovy 2003
12Štětina a Lambojová: Podnikatelský záměr na rozvoj cestovního ruchu v regionech a ekologické zásady výstavby a provozu hotelů a dalších ubytovacích a stravovacích zařízení, NFH

Doporučená Literatura

1Brabencová: Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje agroturistiky a venkovské turistiky, Agrární perspektivy VII., ČZU Praha, 1998
2Foret, Foretová: Jak rozvíjet místní cestovní ruch, GRADA Publishing, Praha, 2001
3Hron a kol.: Podnikání malých firem, ČZU Praha, 1994
4Morrison: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Víktoria Publishing, Praha, 1995
5Pourová, Brabencová: Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR, závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
6Stříbrná a kol.: Venkovská turistika, SAPARD, Úhlava, o.p.s., Klatovy 2003