LDZ07E

Populační genetika

KGFLDGarant předmětu: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Obecná ekologie, Matematika I., Statistika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základy populační a ekologické genetiky. V obecné rovině bude vysvětlena genetická struktura populace. Budou popsány jednotlivé faktory, které ji ovlivňují včetně změn v čase. Tím bude vytvořen základ pro pochopení evolučního mechanismu. Na příkladech se studenti naučí aplikaci teoretických principů v praktickém managementu s přírodními zdroji. Součástí výuky bude práce s počítačovými modely.

Kmenová literatura

1AVISE J. C.: Molecular markers, natural history, and evolution. Kluwer academic publishers, 1993, 532pp., ISBN 0-412-03781-5
2BEGON, M., MORTIMER, M.: Population ecology: a unified study of animals and plants. Blackwell Scientific Publications, Boston, 1981, 200pp.,
3WARREN, J. EWENS: Mathematical population genetics. Springer, 2004, 417pp., ISBN 0-587-20191-2
4GILLESPIE, J. H.: Population Genetics: A Concise Guide. John Hopkins university Press, 2004, 232pp.
5HARTL, D. L., CLARK, A. G.: Principles of population genetics. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. 1989, 542 pp.
6HARTL, D. L.: A primer of population genetics. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA., 2000, ISBN 0-87893-304-2
7HARPER, J. L.: Population biology of plants. Academic Press, New York, N. Y., 1977, 892 pp.
8MAYNARD SMITH, J.: Evolutionary Genetics. Oxford University Press, USA, 1989, 354pp., ISBN 0-19-850231-1
9METTLER, L. E., GREGG, T. G., SCHAFFER, H. E.: Population genetics and evolution. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall., 1988
10REAL, L. A.: Ecological genetics. Princeton University Press, Princeton, 1994
11SPIESS, E. B.: Genes in populations. John Wiley & Sons, New York, NY., 1989
12WALLACE, B.: Basic population genetics. Columbia University Press, New York, 1981
13WOHRMANN, K., JAIN, S.K.: Population biology: ecological and evolutionary viewpoints. Springer-Verlag, 1990, 456pp.

Doporučená Literatura

1HARTL, D.L.: A Primer of Population Genetics. Sinauer Associates. 2000, 180pp., ISBN 0-87893-304-2
2HEDRICK, P.W.: Genetics of Populations. Jones & Bartlett Publishers. 2004, 737pp., ISBN 978-0763747725
3FLEGR, J.: Evoluční biologie Praha, Academia. 2005, 559 s., ISBN 80-200-1270-2
4RELICHOVÁ, J.: Genetika populací. Vydavatelství MU Brno. 1997, 175 s., ISBN 80-210-1542-X