VPV73E

Didaktická technika a technologie (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: ústní a praktická
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je podat studentům v systému přehled materiálních didaktických prostředků vhodných pro výuku a to jak pomůcek tak i didaktické techniky. Vysvětlit a naučit metodický postup využívání hlavních učebních pomůcek v souvislosti s potřebnou didaktickou technikou. Ukázat možnosti využití informačních a komunikačních technologií jak přímo ve vyučovacím procesu, tak i v přípravě učitele na vyučování.
Hlavními výukovými formami bude praktická činnost v obsluze a metodicky správném využívání materiálních didaktických prostředků na základě stanovených úkolů v domácí přípravě a samostatného studia.

Kmenová literatura

1SLAVÍK, M., MILLER, I.: Materiální didaktické prostředky – modul pro řízené samostudium. ČZU v Praze, 2002, ISBN 80-213-0890-7.
2KOUBA, L. a kol.: Technické systémy ve výuce, skripta, Praha, UK Praha 1992
3KOUBA, L. a kol.: Technické systémy ve výuce II, skripta, Praha, UK Praha 1995
4PETTY, G.: Moderní vyučování, Portál Praha, 1996

Doporučená Literatura

1SLAVÍK, M., MILLER, I.: Materiální didaktické prostředky – modul pro řízené samostudium. ČZU v Praze, 2002, ISBN 80-213-0890-7.