EHEA5E

Fundaments of Political Science AEM

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:filosofie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Pochopení politiky jako neopominutelné aktivity podstatně ovlivňující každodenní život lidí. Poznání politického systému pluralitní demokracie a porozumění mechanismům praktické politiky. Dosažení stupně politické kulturnosti, odpovídajícího postavení vysokoškolsky vzdělaného občana demokratické společnosti.
Poznání zájmových vazeb venkova a zemědělství i jejich mezinárodních souvislostí umožní chápání aktuálních problémů agrární politiky. Formy výuky: přednášky k vybraným tématům, semináře s diskusí a rozborem konkrétních problémů.

Kmenová literatura

1Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Ed. David Miller. CDK, Proglas/Jota, Brno 1995.
2Brokl L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha 1997.
3Čermák - Fiala - Houbal: Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha 1994.
4Čmejrek, Kubálek, Pátek: Politologie. Učební texty. PEF ČZU 1996.
5Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.
6Machiavelli N.: Vladař. Ivo Železný, Praha 1995.
7Montesquieu Ch.: Duch zákonov. Tatran, Bratislava 1989.
8Novák M.: Systémy politických stran, SLON, Praha 1997.
9Phillips, Shively, W.: Power and Choice. McGraw - Hill 1995.
10Weber , M.: Metodologie, sociologie a politika, OIKOMENH, Praha 1998.
11Heywood A.: Politics 2nd ed Politics 2nd ed, Palgrave Macmillan 2002.
12Heywood A.: Political Theory. An Introduction, Palgrave Macmillan 2004.

Doporučená Literatura

1Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Ed. David Miller. CDK, Proglas/Jota, Brno 1995.
2Brokl L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha 1997.
3Čermák - Fiala - Houbal: Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha 1994.
4Čmejrek, Kubálek, Pátek: Moderní společnost a problémy politiky. ČZU Praha 2001.
5Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.
6Machiavelli N.: Vladař. Ivo Železný, Praha 1995.
7Montesquieu Ch.: Duch zákonov. Tatran, Bratislava 1989.