VPV77Z

Informační a komunikační technologie v odborném vzdělávání (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základní počítačová gramotnost
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je dovést studenty ke znalostem na úroveň, která je nezbytná pro využívání výpočetní techniky s ohledem na současné vybavení školských pracovišť a s ohledem na rychlý rozvoj této oblasti. Důraz bude kladen na uživatelský přístup k vyučované problematice. Studenti budou vedeni k ovládání nejužívanějších počítačových systémů, k aktivnímu využívání obecných programových produktů a k získání přehledu a stávajícím a očekávaném technickém i programovém vybavení počítačů s důrazem na kategorii PC. Studenti se naučí metodické možnosti využití ICT ve výuce odborných předmětů a základům využívání ICT v distančním vzdělávání.
Využívána bude především forma praktických cvičení a individualizované výuky s využitím ICT.

Formy výuky studijního předmětu: konzultační soustředění, seminář, distanční výuka.

Kmenová literatura

1KRAS, P.: Internet v kostce, Praha: Fragment, 2001, ISBN 80-7200-493-X
2KUSALA, J.: Internet ve škole. Praha: Fortuna 2000.ISBN 80-7168-709-X
3MRÁZEK, L.: První kroky Internetem aneb Je to na www!, České Budějovice: Knopp, 1995 ISBN 80-85828-53-7
4ZOUNEK, J.: Kříž R. Internet pro pedagogy.Praha: Praha, 2001, ISBN 80-247-0044-1
5Moodle doc, [cit. 2006 04 19], [On-line] Dostupné z: http://docs.moodle.org/en
6KUČERA, M., PETERKA, J.: Programování na webu, MobilMedia, 2003, ISBN 80-86593-36-3

Doporučená Literatura

1ZOUNEK, J., KŘÍŽ, R. Internet pro pedagogy.Praha: Praha, 2001, ISBN 80-247-0044-1
2PALOVSKÝ, R., SKLENÁK, V. Informace a Internet, Praha: VŠE, 1998
3MRÁZEK, L. První kroky Internetem aneb Je to na www!, České Budějovice: Knopp, 1995 ISBN 80-85828-53-7
4ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA,T.,NOVÁK,J. Využití počítače při vyučování, Praha: Praha, 1998, ISBN 80-7178-272-6