VPV82Z

Práce s počítačem (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základní ovládání PC
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je posílit informační gramotnost posluchačů ve vztahu ke schopnostem používat počítač jako běžný pracovní nástroj během příprav na vyučování i v přímé edukační činnosti. Jedná se tedy nejen o přehled běžného aplikačního software a programů na podporu výuky, ale také o práci v počítačových sítích a zpracování dat jak z oblasti odborného zaměření posluchačů, tak i z pedagogických informačních zdrojů.
Hlavní formy výuky jsou konzultace a cvičení v kombinovaném studiu

Kmenová literatura

1ROUBAL, P.: Informatika a výpočetní technika - 1. díl, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-237-8
2ROUBAL, P.: Informatika a výpočetní technika - 2. díl, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-292-9
3KMOCH, P.: Informatika a výpočetní technika pro střední školy, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0376-5
4BARANOVIČ, R., MORAVČÍKOVÁ, L.,ŠNAJDER, L.: Učebnice internetu, Computer Press 1999, ISBN 80-7226-186-X
5KOLEKTIV AUTORŮ: Počítačová gramotnost, SoftPress 2001, ISBN 80-86497-61-5

Doporučená Literatura

1ROUBAL, P.: Informatika a výpočetní technika - 1. díl, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-237-8
2ROUBAL, P.: Informatika a výpočetní technika - 2. díl, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-292-9
3KMOCH, P.: Informatika a výpočetní technika pro střední školy, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0376-5
4BARANOVIČ, R., MORAVČÍKOVÁ, L.,ŠNAJDER, L.: Učebnice internetu, Computer Press 1999, ISBN 80-7226-186-X
5Kolektiv: Počítačová gramotnost, SoftPress 2004, ISBN-80-86497-61-5