VPV85Z

Informační systémy ve vzdělávání (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základní počítačová gramotnost
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit posluchače pracovat se hlavními informačními zdroji tak, aby dokázali efektivně vyhledat relevantní informace, analyzovat je a správně aplikovat v praktických situacích se zaměřením na edukační proces. Hlavní důraz bude kladen na služby internetu, na internetové informační zdroje a systémy řízení vzdělávání s využitím internetových technologií.
Hlavní formy výuky jsou semináře, cvičení, distanční výuka.

Kmenová literatura

1KRAS, P.: Internet v kostce, Praha: Fragment, 2001, ISBN 80-7200-493-X
2KUSALA, J.: Internet ve škole. Praha: Fortuna 2000.ISBN 80-7168-709-X
3MRÁZEK, L.: První kroky Internetem aneb Je to na www!, České Budějovice: Knopp, 1995 ISBN 80-85828-53-7
4ZOUNEK, J.: Kříž R. Internet pro pedagogy.Praha: Praha, 2001, ISBN 80-247-0044-1
5Moodle doc, [cit. 2006 04 19], [On-line] Dostupné z: http://docs.moodle.org/en
6KUČERA, M., PETERKA, J.: Programování na webu, MobilMedia, 2003, ISBN 80-86593-36-3

Doporučená Literatura

1KRAS, P.: Internet v kostce, Praha: Fragment, 2001, ISBN 80-7200-493-X
2KUSALA, J.: Internet ve škole. Praha: Fortuna 2000.ISBN 80-7168-709-X
3MRÁZEK, L.: První kroky Internetem aneb Je to na www!, České Budějovice: Knopp, 1995 ISBN 80-85828-53-7
4ZOUNEK, J.: Kříž R. Internet pro pedagogy.Praha: Praha, 2001, ISBN 80-247-0044-1