VPV83E

Pedagogika II (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 15
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Pedagogika II. zahrnuje obecnou didaktiku, její charakteristiku, vysvětlení pojmů vzdělávání a vyučování, procesuální stránku vyučování, didaktické metody, zásady, organizační formy, modernizaci vyučovacího procesu, přípravu na vyučování a alternativní způsoby vyučování, charakterizuje teorii výchovy, zásady a metody výchovy, obsah a složky výchovy, jejich charakteristiku a cíle. Obsahem tohoto předmětu je i srovnání vzdělávacích soustav a analýza jejich vývoje

Kmenová literatura

1ŠIMONÍK, O.: Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-04-7.
2KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
3PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
4ŠVEC, V.: Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku.Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
5VAŠUTOVÁ, J. a kol.:Kapitoly z pedagogiky. Praha: PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-54-4.
6Národní program vzdělávání v České republice. Praha : MŠMT 2001.

Doporučená Literatura

1ŠIMONÍK, O.: Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-04-7.
2KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
3PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
4ŠVEC, V.: Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku.Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
5VAŠUTOVÁ, J. a kol.:Kapitoly z pedagogiky. Praha: PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-54-4.
6Národní program vzdělávání v České republice. Praha : MŠMT 2001.