EEE07E

Ekonomika podniků INFO

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické strategie rozvoje
podniku na základě poznání ekonomických procesů rozhodujících o jeho postavení v rámci společenské kooperace
uskutečňované tržním mechanismem. Získané znalosti umožní nejenom vykonávání ekonomických funkcí s využíváním
výpočetní techniky v pracovním zařazení zaměstnance v podnicích a institucích APK, ale i v roli podnikatele na trhu
informací při provozování vlastního podniku v oblasti informatiky. Vybraná témata budou zpracována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Beattie,B.,Taylor,R.: The economics of production, New York, Wiley
2Svatoš, M. a kol.: Ekonomika podniku v tržní prostředí, ČZU- Praha,1992
3Synek, M. a kol.: Základy podnikové ekonomiky, Aleko Praha ,1990
4Synek, M. a kol.: Ekonomika podniků, Aleko Praha 1998
5Reekie,D.: Managerial Ekonomics, Prentice Hall New York 1995

Doporučená Literatura

1Beattie,B.,Taylor,R.: The economics of production, New York, Wiley
2Svatoš, M. a kol.: Ekonomika podniku v tržní prostředí, ČZU- Praha,1992
3Synek, M. a kol.: Základy podnikové ekonomiky, Aleko Praha ,1990
4Synek, M. a kol.: Ekonomika podniků, Aleko Praha 1998
5Reekie,D.: Managerial Ekonomics, Prentice Hall New York 1995