ERE60E

Řízení distribučních systémů INFO

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Informatika, Operační a systémová analýza
Popis, cíl a formy výuky:Předmět má pomoci studentům upřesnit obraz o marketingovém řízení obchodních a distribučních organizací, který jim pomůže rozhodnout se pro volbu a přístup k ostatním předmětům.
Formy výuky: přednášky, semináře,na cvičeních v PC laboratoři je studentům poskytováno metodické vedení a kontrola postupu zpracování semestrálních projektů.
Podmínkou zápočtu je obhajoba skupinového projektu.

Kmenová literatura

1Kotler, P.: Marketing Management, Prentice Hall 1991
2Schulte, C.: Logistika, Victoria Publishing, Praha 1995
3Stern, W.L., EL-ANSARY, A.I.: Marketing Channeles, Prentice - Hall 1988
4Logistic and management, Berahungsgsgesellschaft mbH: Future Concepts for Logistics
5Linhart, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003
6Linhart, Z.: Prognostika a plánování, ČZU Praha 2003
7Výmola, J. (1985): Experimentální koaliční hry. Dům techniky ČSVTS, Praha.
8Morgan, G. (1986): Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills.

Doporučená Literatura

1Kotler, P.: Marketing Management, Prentice Hall 1991
2Schulte, C.: Logistika, Victoria Publishing, Praha 1995
3Stern, W.L., EL-ANSARY, A.I.: Marketing Channeles, Prentice - Hall 1988
4Logistic and management, Berahungsgsgesellschaft mbH: Future Concepts for Logistics